نشریه جهان آرا

انتشار سومین نشریه داخلی شرکت فولاد جهان آرا

سومین نشریه داخلی شرکت فولاد جهان آرا با نام (جهان آرا) منتشر شد
ضمن تبریک این مهم، از همه ی عزیزانی که به شکل های مختلف در این امر یاری گر مابودند مراتب قدردانی و تشکر را به عمل می آوریم

مدیریت ارتباطات شرکت فولاد جهان آرا اروند

بازگشت به فهرست اخبار