اخبار شرکت

⁨مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل قدیم و جدید شرکت فولاد جهان آرا

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید فولاد جهان آرا
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید فولاد جهان آرا

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل قدیم و جدید شرکت فولاد جهان آرا در روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ انجام گردید و آقای مهندس منصور یزدی زاده به عنوان مدیر عامل جدید منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید فولاد جهان آرا
بازگشت به فهرست اخبار