مناقصه

معماری و ساخت سازه های ساختمانی

شرکت فولاد جهان آرا اروند واقع در سایت صنعتی خرمشهر درنظر دارد، جهت معماری و ساخت سازه های ساختمانی خود که شامل:

 • ساختمان Locker & canteen & maintenance که در مساحتی حدود 875 متر مربع اجرا می گردد که زیر بنای ساختمان در حدود 1750 متر مربع در دو طبقه می باشد.
 • ساختمان SMP office که در مساحتی حدود 1080 متر مربع اجرا می گردد که زیربنای ساختمان در حدود 2160 متر مربع در دو طبقه  می باشد.
 • ساختمان Locker & canteen & building که در مساحتی حدود 1044 متر مربع اجرا می گردد که زیربنای ساختمان در حدود 2088 متر مربع در دو طبقه اجرا می گردد.
 • ساختمان clinic building که در مساحتی حدود 765 متر مربع اجرا می گردد که زیر بنای ساختمان در حدود 1530 متر مربع در دوطبقه اجرا می گردد.
 • ساختمان HSE & fire department که در مساحتی حدود 1589 متر مربع اجرا می گردد که زیر بنای ساختمان در حدود 3198 متر مربع در دو طبقه اجرا می گردد.
 • ساختمان training tower  که در مساحتی حدود 63 متر مربع اجرا می گردد که زیربنای آن در حدود 252 متر مربع در چهار طبقه می باشد.
 • محوطه سازی اطراف سازه های مذکور

به منظور شناسایی و ارزیابی کیفی از پیمانکارانی که شرایط ذیل را دارا می باشند، دعوت به همکاری نماید:

 • دارای حداقل رتبه 2 ابنیه باشد
 • دارای سوابق زیاد در اجرای ساختمان های ادارای و معماری مانند ساخت هتل و غیره باشد.
 • دارای تجهیزات لازم شرکتی جهت اجرای پروژه مذکور را دارا باشد.
 • حسن سابقه لازم در اجرای پروژه های اداری و هتل سازی از ارگان های مربوطه را دارا باشد.
 • دارای تیم فنی معماری جهت ارایه پیشنهادات و طرح های مورد نظر کارفرما به صورت پروژه 3D Max را داشته باشد.

لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان  واجد شرایط دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/03/27 نسبت به ارسال رزومه کامل خود  (soft copy, cd,….) به آدرس خرمشهر، خیابان فردوسی، نبش کوچه گلشن، پلاک 30، شرکت فولاد جهان آرا اروند، واحد بازرگانی – بخش مناقصات، و یا ایمیل commercial@ajs.co.ir، اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.

تلفن تماس: 53512371-061 داخلی 612 ، خانم لطفی

فکس: 53512419 -061  

www.ajs.co.ir

بازگشت به فهرست اخبار