پیشرفت پروژه

گزارش پیشرفت پروژه تا پایان اسفندماه 97

گزارش خلاصه عملکرد پیشرفت پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و کل پروژه را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه 52.52درصد
طراحی و مهندسی 95.65درصد
تأمین تجهیزات 61.29درصد
عمران و ساختمان 80.40درصد
نصب تجهیزات 9.74درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

  • طراحی و مهندسی
  • تأمین تجهیزات
  • عمران و ساختمان
  • نصب تجهیزات
  • آزمایش و راه اندازی
  • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه 52.52درصد
طراحی و مهندسی 4.78درصد
تأمین تجهیزات 29.42درصد
عمران و ساختمان 16.08درصد
نصب تجهیزات 2.24درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

[wpdatachart id=5]

وضعیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولادسازی

گزارش پیشرفت پروژه تا نیمه اول اسفند ماه 1397
Chart 1

61.29 درصد

تأمین تجهیزات 

Chart 1

0 درصد

راه اندازی و آموزش

Chart 1

95.65 درصد

طراحی و مهندسی 

Chart 1

9.74 درصد

نصب تجهیزات 

Chart 1

52.52 درصد

پیشرفت کل پروژه

Chart 1

80.40 درصد

ساختمان 

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار