پیشرفت پروژه

پیشرفت پروژه منتهی به نیمه اول فروردین 98

گزارش خلاصه عملکرد پیشرفت پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و کل پروژه را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه 52.94درصد
طراحی و مهندسی 95.65درصد
تأمین تجهیزات 61.94درصد
ساخت و ساز 42.85درصد
عمران و ساختمان 80.40درصد
نصب تجهیزات 10.19درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

  • طراحی و مهندسی
  • تأمین تجهیزات
  • عمران و ساختمان
  • نصب تجهیزات
  • آزمایش و راه اندازی
  • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه 52.94درصد
طراحی و مهندسی 4.78درصد
تأمین تجهیزات 29.73درصد
ساخت و ساز 18.42درصد
فعالیت عمرانی 16.08درصد
نصب تجهیزات 2.34درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

[wpdatachart id=6]

وضعیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولادسازی

گزارش پیشرفت پروژه تا نیمه اول اسفند ماه 1397
Chart 1

61.94 درصد

تأمین تجهیزات 

Chart 1

0 درصد

راه اندازی و آموزش

Chart 1

95.65 درصد

طراحی و مهندسی 

Chart 1

10.19 درصد

نصب تجهیزات 

Chart 1

52.94 درصد

پیشرفت کل پروژه

Chart 1

80.40 درصد

ساختمان 

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار