پیشرفت پروژه

پیشرفت پروژه منتهی به فروردین 98

گزارش خلاصه عملکرد هفته 172 در پایان فروردین ماه پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و کل پروژه را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه 53.76درصد
طراحی و مهندسی 95.65درصد
تأمین تجهیزات 63.05درصد
ساخت و ساز 43.51درصد
عمران و ساختمان 80.72درصد
نصب تجهیزات 11.15درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

  • طراحی و مهندسی
  • تأمین تجهیزات
  • عمران و ساختمان
  • نصب تجهیزات
  • آزمایش و راه اندازی
  • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه 53.76درصد
طراحی و مهندسی 4.78درصد
تأمین تجهیزات 30.26درصد
ساخت و ساز 18.71درصد
فعالیت عمرانی 16.04درصد
نصب تجهیزات 2.56درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

[wpdatachart id=7]

وضعیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولادسازی

گزارش پیشرفت پروژه تا نیمه اول اسفند ماه 1397
Chart 1

53.76 درصد

پیشرفت کل پروژه

Chart 1

80.72 درصد

ساختمان 

Chart 1

95.65 درصد

طراحی و مهندسی 

Chart 1

11.15 درصد

نصب تجهیزات 

Chart 1

63.05 درصد

تأمین تجهیزات 

Chart 1

0 درصد

راه اندازی و آموزش

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار