پیشرفت پروژه

پیشرفت پروژه منتهی به 6 اردیبهشت

گزارش خلاصه عملکرد منتهی به  6 اردیبهشت ماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و کل پروژه را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه 54.18درصد
طراحی و مهندسی 95.65درصد
تأمین تجهیزات 63.57درصد
عمران و ساختمان 81.03درصد
نصب تجهیزات 11.65درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

  • طراحی و مهندسی
  • تأمین تجهیزات
  • عمران و ساختمان
  • نصب تجهیزات
  • آزمایش و راه اندازی
  • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه 54.18درصد
طراحی و مهندسی 4.78درصد
تأمین تجهیزات 30.51درصد
فعالیت عمرانی 16.21درصد
نصب تجهیزات 2.68درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

[wpdatachart id=9]

وضعیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولادسازی

گزارش پیشرفت پروژه تا نیمه اول اسفند ماه 1397
Chart 1

54.18 درصد

پیشرفت کل پروژه

Chart 1

11.65 درصد

نصب تجهیزات 

Chart 1

95.65 درصد

طراحی و مهندسی 

Chart 1

0 درصد

آزمایش و راه اندازی 

Chart 1

63.57 درصد

تأمین تجهیزات 

Chart 1

0 درصد

آموزش

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار