پیشرفت پروژه

گزارش پیشرفت پروژه هفته 164

گزارش خلاصه عملکرد هفته 164 در 11 خردادماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد کل پروژه و فاز اول ریخته گری

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه 56.04درصد
طراحی و مهندسی 96.2درصد
تأمین تجهیزات 64.9درصد
عمران و ساختمان 83.36درصد
نصب تجهیزات 14.79درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه 56.04درصد
طراحی و مهندسی 4.81درصد
تأمین تجهیزات 31.15درصد
فعالیت عمرانی 16.67درصد
نصب تجهیزات 3.40درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه پست برق

کل پروژه 62.18درصد
طراحی و مهندسی 40.99درصد
تأمین تجهیزات 69.39درصد
عمران و ساختمان 34.82درصد
نصب تجهیزات 0درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه پست برق

کل پروژه 62.18درصد
طراحی و مهندسی 0.86درصد
تأمین تجهیزات 57.59درصد
فعالیت عمرانی 3.52درصد
نصب تجهیزات 0.2درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه آب شیرین کن

کل پروژه 11.33درصد
طراحی و مهندسی 60.78درصد
تأمین تجهیزات 8.57درصد
عمران و ساختمان 15.33درصد
نصب تجهیزات 1.21درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه آب شیرین کن

کل پروژه 11.33درصد
طراحی و مهندسی 1.76درصد
تأمین تجهیزات 4.73درصد
فعالیت عمرانی 4.73درصد
نصب تجهیزات 0.11درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
وضعیت پیشرفت پروژه

گزارش روند عملکرد ماهانه فاز اول پروژه ریخته گری

گزارش پیشرفت پروژه تا خرداد ماه 1398

[wpdatachart id=20]

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار