پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به چهاردهم تیرماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 171 منتهی به چهاردهم تیرماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 59.54درصد
طراحی و مهندسی 97.12درصد
تأمین تجهیزات 69.84درصد
عمران و ساختمان 85.67درصد
نصب تجهیزات 17.50درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 59.54درصد
طراحی و مهندسی 4.856درصد
تأمین تجهیزات 33.523درصد
فعالیت عمرانی 17.134درصد
نصب تجهیزات 4.025درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=41]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 67.14درصد
طراحی و مهندسی 63.31درصد
تأمین تجهیزات 73.4درصد
اسکلت فلزی 79.51درصد
عمران و ساختمان 39.13درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 67.59درصد
طراحی و مهندسی 1.3295درصد
تأمین تجهیزات 60.922درصد
اسکلت فلزی 0.9382درصد
فعالیت عمرانی 4.3961درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 20.71درصد
طراحی و مهندسی 75.08درصد
تأمین تجهیزات 8.51درصد
عمران و ساختمان 37.06درصد
نصب تجهیزات 2.40درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 20.71درصد
طراحی و مهندسی 2.00درصد
تأمین تجهیزات 4.04درصد
فعالیت عمرانی 14.52درصد
نصب تجهیزات 0.16درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار