پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 21 تیرماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 172 منتهی به بیست و یکم تیرماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 59.75درصد
طراحی و مهندسی 97.12درصد
تأمین تجهیزات 70.07درصد
عمران و ساختمان 85.83درصد
نصب تجهیزات 17.78درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 59.75درصد
طراحی و مهندسی 4.856درصد
تأمین تجهیزات 33.634درصد
فعالیت عمرانی 17.166درصد
نصب تجهیزات 4.0894درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=42]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 68.01درصد
طراحی و مهندسی 70.06درصد
تأمین تجهیزات 74.15درصد
اسکلت فلزی 82.06درصد
عمران و ساختمان 39.79درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 68.01درصد
طراحی و مهندسی 1.4713درصد
تأمین تجهیزات 61.545درصد
اسکلت فلزی 0.9683درصد
فعالیت عمرانی 4.0267درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 22.10درصد
طراحی و مهندسی 75.86درصد
تأمین تجهیزات 9.32درصد
عمران و ساختمان 39.06درصد
نصب تجهیزات 2.40درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 22.10درصد
طراحی و مهندسی 2.02درصد
تأمین تجهیزات 4.42درصد
فعالیت عمرانی 15.50درصد
نصب تجهیزات 0.16درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار