پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 28 تیرماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 173 منتهی به بیست و هشتم تیرماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 60.11درصد
طراحی و مهندسی 97.12درصد
تأمین تجهیزات 70.39درصد
عمران و ساختمان 86.02درصد
نصب تجهیزات 18.54درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 60.11درصد
طراحی و مهندسی 4.856درصد
تأمین تجهیزات 33.787درصد
فعالیت عمرانی 17.204درصد
نصب تجهیزات 4.2642درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=45]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 68.98درصد
طراحی و مهندسی 73.58درصد
تأمین تجهیزات 74.68درصد
اسکلت فلزی 83.71درصد
عمران و ساختمان 44.07درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 68.98درصد
طراحی و مهندسی 1.5452درصد
تأمین تجهیزات 61.984درصد
اسکلت فلزی 0.9878درصد
فعالیت عمرانی 4.4599درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 22.93درصد
طراحی و مهندسی 75.91درصد
تأمین تجهیزات 9.41درصد
عمران و ساختمان 41.51درصد
نصب تجهیزات 2.73درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 22.93درصد
طراحی و مهندسی 2.02درصد
تأمین تجهیزات 4.46درصد
فعالیت عمرانی 16.26درصد
نصب تجهیزات 0.18درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار