پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 4 مردادماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 174 منتهی به 4 مردادماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 60.78درصد
طراحی و مهندسی 97.12درصد
تأمین تجهیزات 71.27درصد
عمران و ساختمان 86.25درصد
نصب تجهیزات 19.39درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 60.78درصد
طراحی و مهندسی 4.856درصد
تأمین تجهیزات 34.21درصد
فعالیت عمرانی 17.25درصد
نصب تجهیزات 4.4597درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=47]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 69.44درصد
طراحی و مهندسی 75.46درصد
تأمین تجهیزات 75.04درصد
اسکلت فلزی 84.46درصد
عمران و ساختمان 45.25درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 69.44درصد
طراحی و مهندسی 1.5847درصد
تأمین تجهیزات 62.283درصد
اسکلت فلزی 0.9966درصد
فعالیت عمرانی 4.5793درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 23.53درصد
طراحی و مهندسی 76.76درصد
تأمین تجهیزات 9.43درصد
عمران و ساختمان 42.77درصد
نصب تجهیزات 3.82درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 23.53درصد
طراحی و مهندسی 2.04درصد
تأمین تجهیزات 4.47درصد
فعالیت عمرانی 16.76درصد
نصب تجهیزات 0.25درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار