پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 11 مردادماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 175 منتهی به 11 مردادماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 61.1درصد
طراحی و مهندسی 97.12درصد
تأمین تجهیزات 71.41درصد
عمران و ساختمان 86.62درصد
نصب تجهیزات 20.28درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 61.1درصد
طراحی و مهندسی 4.856درصد
تأمین تجهیزات 34.277درصد
فعالیت عمرانی 17.324درصد
نصب تجهیزات 4.6644درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=49]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 69.85درصد
طراحی و مهندسی 76.62درصد
تأمین تجهیزات 75.31درصد
اسکلت فلزی 87.82درصد
عمران و ساختمان 46.45درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 69.85درصد
طراحی و مهندسی 1.61درصد
تأمین تجهیزات 62.51درصد
اسکلت فلزی 1.04درصد
فعالیت عمرانی 4.70درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 24.8درصد
طراحی و مهندسی 77.53درصد
تأمین تجهیزات 10.58درصد
عمران و ساختمان 44.48درصد
نصب تجهیزات 4.33درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 24.80درصد
طراحی و مهندسی 2.06درصد
تأمین تجهیزات 5.02درصد
فعالیت عمرانی 17.43درصد
نصب تجهیزات 0.29درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 77.96درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 93.46درصد
عمران و ساختمان 55.08درصد
نصب تجهیزات 78.22درصد
تست و راه اندازی 9.69درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 77.96درصد
طراحی و مهندسی 1.50درصد
تأمین تجهیزات 47.16درصد
فعالیت عمرانی 15.89درصد
نصب تجهیزات 13.16درصد
تست و راه اندازی 0.24درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار