پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 27 مردادماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 177 منتهی به 27 مردادماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 61.45درصد
طراحی و مهندسی 97.12درصد
تأمین تجهیزات 71.57درصد
عمران و ساختمان 87.01درصد
نصب تجهیزات 21.04درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 61.45درصد
طراحی و مهندسی 4.856درصد
تأمین تجهیزات 34.353درصد
فعالیت عمرانی 17.402درصد
نصب تجهیزات 4.8392درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=53]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 70.83درصد
طراحی و مهندسی 78.69درصد
تأمین تجهیزات 75.78درصد
اسکلت فلزی 94.01درصد
عمران و ساختمان 51.11درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 70.83درصد
طراحی و مهندسی 1.65درصد
تأمین تجهیزات 62.90درصد
اسکلت فلزی 1.11درصد
فعالیت عمرانی 5.17درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 27.07درصد
طراحی و مهندسی 80.49درصد
تأمین تجهیزات 11.86درصد
عمران و ساختمان 48.37درصد
نصب تجهیزات 5.27درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 27.07درصد
طراحی و مهندسی 2.14درصد
تأمین تجهیزات 5.63درصد
فعالیت عمرانی 18.95درصد
نصب تجهیزات 0.35درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 85.9درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 93.46درصد
عمران و ساختمان 73.53درصد
نصب تجهیزات 84.35درصد
تست و راه اندازی 84.35درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 85.9درصد
طراحی و مهندسی 1.50درصد
تأمین تجهیزات 47.16درصد
فعالیت عمرانی 20.94درصد
نصب تجهیزات 14.20درصد
تست و راه اندازی 2.11درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار