پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 1 شهریورماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 178 منتهی به 1 شهریور 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 61.56درصد
طراحی و مهندسی 97.12درصد
تأمین تجهیزات 71.57درصد
عمران و ساختمان 87.29درصد
نصب تجهیزات 21.27درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 61.56درصد
طراحی و مهندسی 4.856درصد
تأمین تجهیزات 34.353درصد
فعالیت عمرانی 17.46درصد
نصب تجهیزات 4.89درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=57]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 71.1درصد
طراحی و مهندسی 80.78درصد
تأمین تجهیزات 75.85درصد
اسکلت فلزی 96.26درصد
عمران و ساختمان 52.53درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 71.10درصد
طراحی و مهندسی 1.70درصد
تأمین تجهیزات 62.96درصد
اسکلت فلزی 1.14درصد
فعالیت عمرانی 5.32درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 27.61درصد
طراحی و مهندسی 82.27درصد
تأمین تجهیزات 11.98درصد
عمران و ساختمان 49.51درصد
نصب تجهیزات 5.27درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 27.62درصد
طراحی و مهندسی 2.19درصد
تأمین تجهیزات 5.68درصد
فعالیت عمرانی 19.40درصد
نصب تجهیزات 0.35درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 87.18درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 93.46درصد
عمران و ساختمان 78.03درصد
نصب تجهیزات 84.35درصد
تست و راه اندازی 87.18درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 87.19درصد
طراحی و مهندسی 1.50درصد
تأمین تجهیزات 47.16درصد
فعالیت عمرانی 22.22درصد
نصب تجهیزات 14.20درصد
تست و راه اندازی 2.11درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار