پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 5 مهرماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 183 منتهی به 5 مهرماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 63.03درصد
طراحی و مهندسی 97.12درصد
تأمین تجهیزات 73.79درصد
عمران و ساختمان 88.57درصد
نصب تجهیزات 23.11درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 63.03درصد
طراحی و مهندسی 4.86درصد
تأمین تجهیزات 35.42درصد
فعالیت عمرانی 17.71درصد
نصب تجهیزات 5.32درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=63]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 73.25درصد
طراحی و مهندسی 83.05درصد
تأمین تجهیزات 76.34درصد
اسکلت فلزی 100درصد
عمران و ساختمان 67.78درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 73.25درصد
طراحی و مهندسی 1.74درصد
تأمین تجهیزات 63.36درصد
اسکلت فلزی 1.18درصد
فعالیت عمرانی 6.96درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 31.96درصد
طراحی و مهندسی 82.67درصد
تأمین تجهیزات 15.15درصد
عمران و ساختمان 62.10درصد
نصب تجهیزات 6.02درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 31.96درصد
طراحی و مهندسی 2.23درصد
تأمین تجهیزات 7.59درصد
فعالیت عمرانی 21.64درصد
نصب تجهیزات 0.45درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 88.98درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 93.46درصد
عمران و ساختمان 84.35درصد
نصب تجهیزات 84.35درصد
تست و راه اندازی 84.00درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 88.99درصد
طراحی و مهندسی 1.50درصد
تأمین تجهیزات 47.16درصد
فعالیت عمرانی 24.02درصد
نصب تجهیزات 14.20درصد
تست و راه اندازی 2.11درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار