پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 12 مهرماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 184 منتهی به 12 مهرماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 63.70درصد
طراحی و مهندسی 97.12درصد
تأمین تجهیزات 74.36درصد
عمران و ساختمان 88.57درصد
نصب تجهیزات 23.11درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 63.70درصد
طراحی و مهندسی 4.86درصد
تأمین تجهیزات 35.69درصد
فعالیت عمرانی 17.71درصد
نصب تجهیزات 5.32درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=63]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 73.65درصد
طراحی و مهندسی 83.26درصد
تأمین تجهیزات 76.63درصد
اسکلت فلزی 100درصد
عمران و ساختمان 70.21درصد
نصب تجهیزات 0.35درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 73.65درصد
طراحی و مهندسی 1.75درصد
تأمین تجهیزات 63.60درصد
اسکلت فلزی 1.18درصد
فعالیت عمرانی 7.11درصد
نصب تجهیزات 0.01درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 32.42درصد
طراحی و مهندسی 82.67درصد
تأمین تجهیزات 15.15درصد
عمران و ساختمان 63.4درصد
نصب تجهیزات 6.22درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 32.42درصد
طراحی و مهندسی 2.31درصد
تأمین تجهیزات 7.59درصد
فعالیت عمرانی 22.06درصد
نصب تجهیزات 0.45درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 92.28درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 100درصد
عمران و ساختمان 84.35درصد
نصب تجهیزات 84.35درصد
تست و راه اندازی 84.35درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 92.28درصد
طراحی و مهندسی 2.31درصد
تأمین تجهیزات 50.46درصد
فعالیت عمرانی 24.02درصد
نصب تجهیزات 14.20درصد
تست و راه اندازی 2.11درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار