پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 19 مهرماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 185 منتهی به 19 مهرماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 64.11درصد
طراحی و مهندسی 97.19درصد
تأمین تجهیزات 74.93درصد
عمران و ساختمان 88.91درصد
نصب تجهیزات 23.93درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 64.11درصد
طراحی و مهندسی 4.86درصد
تأمین تجهیزات 35.97درصد
فعالیت عمرانی 17.78درصد
نصب تجهیزات 5.50درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=63]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 74.28درصد
طراحی و مهندسی 83.79درصد
تأمین تجهیزات 77.09درصد
اسکلت فلزی 100درصد
عمران و ساختمان 72.39درصد
نصب تجهیزات 1.06درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 74.28درصد
طراحی و مهندسی 1.76درصد
تأمین تجهیزات 63.98درصد
اسکلت فلزی 1.18درصد
فعالیت عمرانی 7.33درصد
نصب تجهیزات 0.03درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 33.3درصد
طراحی و مهندسی 83.02درصد
تأمین تجهیزات 16.3درصد
عمران و ساختمان 64.1درصد
نصب تجهیزات 6.6درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 33.3درصد
طراحی و مهندسی 2.33درصد
تأمین تجهیزات 8.17درصد
فعالیت عمرانی 22.31درصد
نصب تجهیزات 0.48درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 95.26درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 100درصد
عمران و ساختمان 91.67درصد
نصب تجهیزات 88.95درصد
تست و راه اندازی 88.95درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 95.26درصد
طراحی و مهندسی 1.5درصد
تأمین تجهیزات 50.46درصد
فعالیت عمرانی 26.11درصد
نصب تجهیزات 14.97درصد
تست و راه اندازی 2.22درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار