پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 26 مهرماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 186 منتهی به 26 مهرماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 64.33درصد
طراحی و مهندسی 97.19درصد
تأمین تجهیزات 75.17درصد
عمران و ساختمان 89.00درصد
نصب تجهیزات 24.29درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 64.33درصد
طراحی و مهندسی 4.86درصد
تأمین تجهیزات 36.08درصد
فعالیت عمرانی 17.80درصد
نصب تجهیزات 5.59درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=67]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 80.73درصد
طراحی و مهندسی 87.58درصد
تأمین تجهیزات 84.56درصد
اسکلت فلزی 100درصد
عمران و ساختمان 73.55درصد
نصب تجهیزات 3.19درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 80.73درصد
طراحی و مهندسی 1.84درصد
تأمین تجهیزات 70.18درصد
اسکلت فلزی 1.18درصد
فعالیت عمرانی 7.44درصد
نصب تجهیزات 0.08درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 34.12درصد
طراحی و مهندسی 83.80درصد
تأمین تجهیزات 17.30درصد
عمران و ساختمان 64.90درصد
نصب تجهیزات 7.20درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 34.12درصد
طراحی و مهندسی 2.35درصد
تأمین تجهیزات 8.67درصد
فعالیت عمرانی 22.59درصد
نصب تجهیزات 0.53درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 98.59درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 100درصد
عمران و ساختمان 99.98درصد
نصب تجهیزات 94.11درصد
تست و راه اندازی 94.11درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 98.60درصد
طراحی و مهندسی 1.50درصد
تأمین تجهیزات 50.46درصد
فعالیت عمرانی 28.45درصد
نصب تجهیزات 15.84درصد
تست و راه اندازی 2.35درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار