پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 3 آبان ماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 187 منتهی به 3 آبان ماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 64.51درصد
طراحی و مهندسی 97.19درصد
تأمین تجهیزات 75.42درصد
عمران و ساختمان 89.08درصد
نصب تجهیزات 24.50درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 64.51درصد
طراحی و مهندسی 4.86درصد
تأمین تجهیزات 36.20درصد
فعالیت عمرانی 17.82درصد
نصب تجهیزات 5.64درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=67]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 80.92درصد
طراحی و مهندسی 88.06درصد
تأمین تجهیزات 84.60درصد
اسکلت فلزی 100درصد
عمران و ساختمان 75.00درصد
نصب تجهیزات 3.19درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 80.92درصد
طراحی و مهندسی 1.85درصد
تأمین تجهیزات 70.22درصد
اسکلت فلزی 1.18درصد
فعالیت عمرانی 7.59درصد
نصب تجهیزات 0.08درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 34.87درصد
طراحی و مهندسی 85.30درصد
تأمین تجهیزات 18.20درصد
عمران و ساختمان 65.60درصد
نصب تجهیزات 7.30درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 34.90درصد
طراحی و مهندسی 2.39درصد
تأمین تجهیزات 9.12درصد
فعالیت عمرانی 22.82درصد
نصب تجهیزات 0.53درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 98.59درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 100درصد
عمران و ساختمان 99.98درصد
نصب تجهیزات 94.11درصد
تست و راه اندازی 94.11درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 98.59درصد
طراحی و مهندسی 1.50درصد
تأمین تجهیزات 50.46درصد
فعالیت عمرانی 28.45درصد
نصب تجهیزات 15.84درصد
تست و راه اندازی 2.35درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار