پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 10 آبان ماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 188 منتهی به 10 آبان ماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 65.43درصد
طراحی و مهندسی 97.57درصد
تأمین تجهیزات 77.03درصد
عمران و ساختمان 89.29درصد
نصب تجهیزات 24.85درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 65.43درصد
طراحی و مهندسی 4.88درصد
تأمین تجهیزات 36.97درصد
فعالیت عمرانی 17.86درصد
نصب تجهیزات 5.72درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=67]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 81.18درصد
طراحی و مهندسی 88.06درصد
تأمین تجهیزات 84.60درصد
اسکلت فلزی 100درصد
عمران و ساختمان 75.46درصد
نصب تجهیزات 3.19درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 81.18درصد
طراحی و مهندسی 1.85درصد
تأمین تجهیزات 70.43درصد
اسکلت فلزی 1.18درصد
فعالیت عمرانی 7.64درصد
نصب تجهیزات 0.08درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 35.80درصد
طراحی و مهندسی 85.90درصد
تأمین تجهیزات 19.60درصد
عمران و ساختمان 66.10درصد
نصب تجهیزات 7.30درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 35.80درصد
طراحی و مهندسی 2.41درصد
تأمین تجهیزات 9.82درصد
فعالیت عمرانی 23.00درصد
نصب تجهیزات 0.53درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 99.39درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 100درصد
عمران و ساختمان 99.98درصد
نصب تجهیزات 99.23درصد
تست و راه اندازی 99.23درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 99.40درصد
طراحی و مهندسی 1.50درصد
تأمین تجهیزات 50.46درصد
فعالیت عمرانی 28.45درصد
نصب تجهیزات 16.70درصد
تست و راه اندازی 2.48درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار