پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 17 آبان ماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 189 منتهی به 17 آبان ماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 65.61درصد
طراحی و مهندسی 97.57درصد
تأمین تجهیزات 77.26درصد
عمران و ساختمان 89.45درصد
نصب تجهیزات 25.05درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 65.61درصد
طراحی و مهندسی 4.88درصد
تأمین تجهیزات 37.08درصد
فعالیت عمرانی 17.89درصد
نصب تجهیزات 5.76درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=67]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 81.35درصد
طراحی و مهندسی 88.06درصد
تأمین تجهیزات 84.89درصد
اسکلت فلزی 100درصد
عمران و ساختمان 76.89درصد
نصب تجهیزات 3.19درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 81.35درصد
طراحی و مهندسی 1.85درصد
تأمین تجهیزات 70.46درصد
اسکلت فلزی 1.18درصد
فعالیت عمرانی 7.78درصد
نصب تجهیزات 0.08درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 36.61درصد
طراحی و مهندسی 87.40درصد
تأمین تجهیزات 21.10درصد
عمران و ساختمان 66.30درصد
نصب تجهیزات 7.30درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 36.61درصد
طراحی و مهندسی 2.45درصد
تأمین تجهیزات 10.57درصد
فعالیت عمرانی 23.07درصد
نصب تجهیزات 0.53درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 99.45درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 100درصد
عمران و ساختمان 99.98درصد
نصب تجهیزات 99.34درصد
تست و راه اندازی 99.34درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 99.45درصد
طراحی و مهندسی 1.50درصد
تأمین تجهیزات 50.46درصد
فعالیت عمرانی 28.29درصد
نصب تجهیزات 16.72درصد
تست و راه اندازی 2.48درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار