در این ویدیو شما بیست و پنجمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه