در این ویدیو شما سی و نهمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به شهریورماه ۱۳۹۹ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه