ویدئو

گزارش تصویری بیستم و ششم- خرداد98

در این ویدیو شما بیست و ششمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به خردادماه 1398 را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار