ویدئو

گزارش تصویری بیستم و هفتم- تیرماه 98

در این ویدیو شما بیست و هفتمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به تیرماه 1398 را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار