ویدئو

گزارش تصویری بیستم و هشتم – مردادماه98

در این ویدیو شما بیست و هشتمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به مردادماه 1398 را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار