در این ویدیو شما بیست و نهمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به شهریورماه ۱۳۹۸ را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه