در این ویدیو شما گزارش شماره ۳۰ تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به مهرماه ۱۳۹۸ را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه