در این ویدیو شما گزارش شماره ۳۱ تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به آبان ماه ۱۳۹۸ را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه