در این ویدیو شما گزارش شماره 31 تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به آبان ماه 1398 را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار