در این ویدیو شما گزارش شماره سی و چهارمین تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به بهمن ماه ۱۳۹۸ را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه