ویدئو

گزارش تصویری سی و چهارم- بهمن ماه 98

در این ویدیو شما گزارش شماره سی و چهارمین تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به بهمن ماه 1398 را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار