ویدئو

بازدید ریاست محترم ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

در این ویدیو شما گزارش بازدید رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از شرکت فولاد جهان آرا اروند را در روز یکشنبه 21 مهرماه 1398 مشاهده می نمایید.

بازگشت به فهرست اخبار