در این ویدیو شما سی و هفتمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به تیرماه 1399 را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار