در این ویدیو شما سی و هشتمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به مردادماه ۱۳۹۹ را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه