در این ویدیو شما چهلمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به مهرماه ۱۳۹۹ را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه