در این ویدیو شما چهل و دومین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به آذرماه  ۱۳۹۹ را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه