در این ویدیو شما چهل و چهارمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به بهمن ماه 1399 را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار