در این ویدیو شما چهل و هفتمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه