در این ویدیو شما فتوکلیپ پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت در تابستان ۹۸ را مشاهده می نمایید.

بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه