پیشرفت پروژه

گزارش پیشرفت پروژه تا پایان اسفندماه ۹۷

گزارش خلاصه عملکرد پیشرفت پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و کل پروژه را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه ۵۲.۵۲درصد
طراحی و مهندسی ۹۵.۶۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۱.۲۹درصد
عمران و ساختمان ۸۰.۴۰درصد
نصب تجهیزات ۹.۷۴درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

  • طراحی و مهندسی
  • تأمین تجهیزات
  • عمران و ساختمان
  • نصب تجهیزات
  • آزمایش و راه اندازی
  • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه ۵۲.۵۲درصد
طراحی و مهندسی ۴.۷۸درصد
تأمین تجهیزات ۲۹.۴۲درصد
عمران و ساختمان ۱۶.۰۸درصد
نصب تجهیزات ۲.۲۴درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

[wpdatachart id=5]

وضعیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولادسازی

گزارش پیشرفت پروژه تا نیمه اول اسفند ماه ۱۳۹۷
Chart 1

۶۱.۲۹ درصد

تأمین تجهیزات 

Chart 1

۰ درصد

راه اندازی و آموزش

Chart 1

۹۵.۶۵ درصد

طراحی و مهندسی 

Chart 1

۹.۷۴ درصد

نصب تجهیزات 

Chart 1

۵۲.۵۲ درصد

پیشرفت کل پروژه

Chart 1

۸۰.۴۰ درصد

ساختمان 

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار