۱۳۹۴

تاریخ

زمان شروع پروژه 

۲۷۳

هکتار

مساحت کل پروژه 

۱۳۹۹

اولین ریخته گری

پیش بینی پروژه  

۱۴۰۰

بهره برداری

پیش بینی پروژه

چشم انداز شرکت فولاد جهان آرا اروند

  • پویا و نوآور در تولید محصولات متمایز فولاد
  • پیشتاز درسطح کشور و منطقه
  • نقش آفرین در بهبود کیفیت زندگی مردم محل فعالیت
  • دوستدار محیط زیست

شرکت فولاد جهان آرا اروند

درصد پیشرفت پروژه ها

خلاصه عملکرد هفتگی پیشرفت پروژه شرکت فولاد جهان آرا اروند
۴۴.۲۵

آب شیرین کن

پیشرفت پروژه آب شیرین کن

۹۹.۶۳

پروژه گاز

درصد پیشرفت پروژه گاز

۶۶.۳۳

پروژه فولادسازی

درصد پیشرفت پروژه فولادسازی

۸۲.۱۱

پست برق ۴۰۰kv

درصد پیشرفت پروژه پست برق

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE )

محیط کار ایمن و عاری از هرگونه آلایندگی

اخبار و تازه های شرکت را دنبال نمایید