آخرین خلاصه عملکرد پیشرفت پروژه

منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱

شرکت فولاد جهان آرا اروند

تولید آزمایشی اولین اسلب باموفقیت انجام شد

شرکت فولاد جهان آرا اروند

اولین ذوب با موفقیت انجام شد

شرکت فولاد جهان آرا اروند

بازدید ریاست محترم جمهورجناب آقای دکتر رئیسی از شرکت فولاد جهان آرا اروند

چشم انداز شرکت فولاد جهان آرا اروند

  • پویا و نوآور در تولید محصولات متمایز فولاد
  • پیشتاز درسطح کشور و منطقه
  • نقش آفرین در بهبود کیفیت زندگی مردم محل فعالیت
  • دوستدار محیط زیست

شرکت فولاد جهان آرا اروند

درصد پیشرفت پروژه ها

آخرین عملکرد پیشرفت پروژه شرکت فولاد جهان آرا اروند تا ۲۷ خردادماه ۱۴۰۱
۹۸.۸۱

پروژه فولادسازی

درصد پیشرفت پروژه فولادسازی

۹۹.۷۰

پست برق ۴۰۰kv

درصد پیشرفت پروژه پست برق

۹۲.۴۲

آب شیرین کن

پیشرفت پروژه آب شیرین کن

۱۰۰

پروژه گاز

درصد پیشرفت پروژه گاز

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE )

محیط کار ایمن و عاری از هرگونه آلایندگی

اخبار و تازه های شرکت را دنبال نمایید
پیگیری

پیشرفت پروژه

گزارشات هفتگی پیشرفت پروژه ها
شرکت های همکار

پروژه شرکت فولاد

فولادسازی، سیویل و زیرساخت