اخبار پروژه ها

تیزر اولین ذوب فولاد

در این ویدیو شما تیزر اجرای اولین ذوب شرکت فولادجان آرا اروند را در اسفند 1400 مشاهده می نمایید.

بازگشت به فهرست اخبار