اطلاعیه ها

اطلاعیه دستورالعمل شروع فعالیت پیمانکارها

به منظور کاهش احتمال شیوع کرونا در سطح شرکت اقداماتی در حال انجام است که تاکنون تعدادی از موارد آن ابلاغ شده است. با هماهنگی های به عمل آمده و با حمایت مدیریت عالی شرکت از فردا ۹۹/۰۲/۰۱ اقدام به آزمایش مربوط به بیماری در سطح شرکت خواهد شد. فلذا لازم است: 

  • کلیه افراد شاغل در آن پیمانکاری ها در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۱ در شرکت حضور داشته باشند. 
  • از آنجا که امکان ورود افراد ثبت نشده مستلزم طی مراحل عدیده ای ست مجددا تأکید می گردد کلیه نیروهایی را که در آینده نزدیک به خدمات آنها نیاز دارید تا تاریخ ذکر شده به سایت معرفی نمایید تا پیچیدگی مراحل معرفی و هزینه هایی که برای شما خواهد داشت مانع از انجام فعالیتهای شما نگردد. 
  • بدیهی ست تبعات عدم معرفی نیروها تا تاریخ فوق الذکر بر عهده مدیران هر پیمانکاری خواهد بود.
بازگشت به فهرست اخبار