در این ویدیو شما چهلمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به مهرماه ۱۳۹۹ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه