در این ویدیو شما چهل و پنجمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۹ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه