در این ویدیو شما چهل و چهارمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به بهمن ماه ۱۳۹۹ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه