گزارش خلاصه عملکرد پیشرفت پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و کل پروژه را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه ۵۲.۹۴درصد
طراحی و مهندسی ۹۵.۶۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۱.۹۴درصد
ساخت و ساز ۴۲.۸۵درصد
عمران و ساختمان ۸۰.۴۰درصد
نصب تجهیزات ۱۰.۱۹درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

  • طراحی و مهندسی
  • تأمین تجهیزات
  • عمران و ساختمان
  • نصب تجهیزات
  • آزمایش و راه اندازی
  • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه ۵۲.۹۴درصد
طراحی و مهندسی ۴.۷۸درصد
تأمین تجهیزات ۲۹.۷۳درصد
ساخت و ساز ۱۸.۴۲درصد
فعالیت عمرانی ۱۶.۰۸درصد
نصب تجهیزات ۲.۳۴درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

[wpdatachart id=6]

وضعیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولادسازی

گزارش پیشرفت پروژه تا نیمه اول اسفند ماه ۱۳۹۷
Chart 1

۶۱.۹۴ درصد

تأمین تجهیزات 

Chart 1

۰ درصد

راه اندازی و آموزش

Chart 1

۹۵.۶۵ درصد

طراحی و مهندسی 

Chart 1

۱۰.۱۹ درصد

نصب تجهیزات 

Chart 1

۵۲.۹۴ درصد

پیشرفت کل پروژه

Chart 1

۸۰.۴۰ درصد

ساختمان 

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

شما باید ویژگی برند خود را در تنظیمات قالب انتخاب کنید
بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه