پیشرفت پروژه

پیشرفت پروژه منتهی به نیمه اول فروردین ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پیشرفت پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و کل پروژه را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه ۵۲.۹۴درصد
طراحی و مهندسی ۹۵.۶۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۱.۹۴درصد
ساخت و ساز ۴۲.۸۵درصد
عمران و ساختمان ۸۰.۴۰درصد
نصب تجهیزات ۱۰.۱۹درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

  • طراحی و مهندسی
  • تأمین تجهیزات
  • عمران و ساختمان
  • نصب تجهیزات
  • آزمایش و راه اندازی
  • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه ۵۲.۹۴درصد
طراحی و مهندسی ۴.۷۸درصد
تأمین تجهیزات ۲۹.۷۳درصد
ساخت و ساز ۱۸.۴۲درصد
فعالیت عمرانی ۱۶.۰۸درصد
نصب تجهیزات ۲.۳۴درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

[wpdatachart id=6]

وضعیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولادسازی

گزارش پیشرفت پروژه تا نیمه اول اسفند ماه ۱۳۹۷
Chart 1

۶۱.۹۴ درصد

تأمین تجهیزات 

Chart 1

۰ درصد

راه اندازی و آموزش

Chart 1

۹۵.۶۵ درصد

طراحی و مهندسی 

Chart 1

۱۰.۱۹ درصد

نصب تجهیزات 

Chart 1

۵۲.۹۴ درصد

پیشرفت کل پروژه

Chart 1

۸۰.۴۰ درصد

ساختمان 

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار