پیشرفت پروژه

پیشرفت پروژه منتهی به فروردین ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد هفته ۱۷۲ در پایان فروردین ماه پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و کل پروژه را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه ۵۳.۷۶درصد
طراحی و مهندسی ۹۵.۶۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۳.۰۵درصد
ساخت و ساز ۴۳.۵۱درصد
عمران و ساختمان ۸۰.۷۲درصد
نصب تجهیزات ۱۱.۱۵درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

  • طراحی و مهندسی
  • تأمین تجهیزات
  • عمران و ساختمان
  • نصب تجهیزات
  • آزمایش و راه اندازی
  • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه ۵۳.۷۶درصد
طراحی و مهندسی ۴.۷۸درصد
تأمین تجهیزات ۳۰.۲۶درصد
ساخت و ساز ۱۸.۷۱درصد
فعالیت عمرانی ۱۶.۰۴درصد
نصب تجهیزات ۲.۵۶درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

[wpdatachart id=7]

وضعیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولادسازی

گزارش پیشرفت پروژه تا نیمه اول اسفند ماه ۱۳۹۷
Chart 1

۵۳.۷۶ درصد

پیشرفت کل پروژه

Chart 1

۸۰.۷۲ درصد

ساختمان 

Chart 1

۹۵.۶۵ درصد

طراحی و مهندسی 

Chart 1

۱۱.۱۵ درصد

نصب تجهیزات 

Chart 1

۶۳.۰۵ درصد

تأمین تجهیزات 

Chart 1

۰ درصد

راه اندازی و آموزش

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار