پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۲۷ مردادماه ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۷۷ منتهی به ۲۷ مردادماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۱.۴۵درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۲درصد
تأمین تجهیزات ۷۱.۵۷درصد
عمران و ساختمان ۸۷.۰۱درصد
نصب تجهیزات ۲۱.۰۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۱.۴۵درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۵۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۴.۳۵۳درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۴۰۲درصد
نصب تجهیزات ۴.۸۳۹۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=53]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۷۰.۸۳درصد
طراحی و مهندسی ۷۸.۶۹درصد
تأمین تجهیزات ۷۵.۷۸درصد
اسکلت فلزی ۹۴.۰۱درصد
عمران و ساختمان ۵۱.۱۱درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۷۰.۸۳درصد
طراحی و مهندسی ۱.۶۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۲.۹۰درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۱درصد
فعالیت عمرانی ۵.۱۷درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۲۷.۰۷درصد
طراحی و مهندسی ۸۰.۴۹درصد
تأمین تجهیزات ۱۱.۸۶درصد
عمران و ساختمان ۴۸.۳۷درصد
نصب تجهیزات ۵.۲۷درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۲۷.۰۷درصد
طراحی و مهندسی ۲.۱۴درصد
تأمین تجهیزات ۵.۶۳درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۹۵درصد
نصب تجهیزات ۰.۳۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۸۵.۹درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۹۳.۴۶درصد
عمران و ساختمان ۷۳.۵۳درصد
نصب تجهیزات ۸۴.۳۵درصد
تست و راه اندازی ۸۴.۳۵درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۸۵.۹درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۴۷.۱۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۰.۹۴درصد
نصب تجهیزات ۱۴.۲۰درصد
تست و راه اندازی ۲.۱۱درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار