پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۸۵ منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۴.۱۱درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۹درصد
تأمین تجهیزات ۷۴.۹۳درصد
عمران و ساختمان ۸۸.۹۱درصد
نصب تجهیزات ۲۳.۹۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۴.۱۱درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۵.۹۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۷۸درصد
نصب تجهیزات ۵.۵۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=63]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۷۴.۲۸درصد
طراحی و مهندسی ۸۳.۷۹درصد
تأمین تجهیزات ۷۷.۰۹درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۷۲.۳۹درصد
نصب تجهیزات ۱.۰۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۷۴.۲۸درصد
طراحی و مهندسی ۱.۷۶درصد
تأمین تجهیزات ۶۳.۹۸درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۷.۳۳درصد
نصب تجهیزات ۰.۰۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۳۳.۳درصد
طراحی و مهندسی ۸۳.۰۲درصد
تأمین تجهیزات ۱۶.۳درصد
عمران و ساختمان ۶۴.۱درصد
نصب تجهیزات ۶.۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۳۳.۳درصد
طراحی و مهندسی ۲.۳۳درصد
تأمین تجهیزات ۸.۱۷درصد
فعالیت عمرانی ۲۲.۳۱درصد
نصب تجهیزات ۰.۴۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۵.۲۶درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۱.۶۷درصد
نصب تجهیزات ۸۸.۹۵درصد
تست و راه اندازی ۸۸.۹۵درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۵.۲۶درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۶.۱۱درصد
نصب تجهیزات ۱۴.۹۷درصد
تست و راه اندازی ۲.۲۲درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار